1918-1921: Επανάσταση και Αντεπανάσταση στη Γερμανία (Διαλυτικό #2) | pdf

On the Blaumachen presentation for the ‘communismos’ conference: a note on communism as real movement  | pdf (2012)

Μερικά μεταφραστικά ζητήματα στην ελληνική έκδοση του Κεφαλαίου (11/2011)

για την εισήγηση του Blaumachen στο φεστιβάλ communismos: σημείωμα για τον κομμουνισμό ως πραγματική κίνηση | pdf (9/2011)
Η χρήση των μεταφράσεων είναι 'ελεύθερη'.

Νέα κείμενα θα προστίθενται σε τακτά (ή και όχι τόσο τακτά) διαστήματα.

_______

για επικοινωνία

coghnorti /@/ espiv /./ net


%d bloggers like this: