Η Solidarity ήταν μια σημαντική ελευθεριακή ομάδα που έδρασε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’60 και του ’70 στην Αγγλία. Βαθύτατα επηρεασμένη από τη γαλλική ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, προέκυψε όπως και εκείνη από τη διάσπαση μιας τροτσκιστικής οργάνωσης. Το κείμενο Πώς Βλέπουμε Τα Πράγματα αποτελεί τρόπον τινα τη διακήρυξη αρχών της ομάδας. Εκδόθηκε το 1967.

Ένα επεξηγηματικό κειμενο με τίτλο Πώς Δε Βλέπουμε Τα Πράγματα εκδόθηκε το 1974, για να ξεκαθαρίσει διάφορες παρανοήσεις.

Το 1978, μετά από μια αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας, επανεκδόθηκαν και τα δυο κείμενα με κάποιες αναθεωρήσεις και προσθήκες. Αυτές οι αλλαγές του 1978 βρίσκονται μέσα σε αγκύλες ( { , } ).

Το πρωτότυπο κείμενο, καθώς και διάφορα άλλα κείμενα της ομάδας Solidarity, είναι εδώ.

Πώς βλέπουμε Τα Πράγματα (1967/1978)

Πώς Δε Βλέπουμε Τα Πράγματα (1974/1978)

Τα κείμενα σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.
Η χρήση των μεταφράσεων είναι 'ελεύθερη'.

Νέα κείμενα θα προστίθενται σε τακτά (ή και όχι τόσο τακτά) διαστήματα.

_______

για επικοινωνία

coghnorti /@/ espiv /./ net


%d bloggers like this: