Κράτος, Ταξική Πάλη, και Αναπαραγωγή του Κεφαλαίου – Σάιμον Κλαρκ

Εδώ και κάποια χρόνια έχει ανοίξει και συνεχίζει να διεξάγεται μια αντιπαράθεση με επίκεντρο τη μαρξιστική θεωρία του κράτους. Κύριος στόχος των περισσότερων από τις συνεισφορές σε αυτή την αντιπαράθεση είναι η εξεύρεση μιας μέσης οδού ανάμεσα στις ‘αγοραίες’ συλλήψεις περί κράτους ως απλού εργαλείου του κεφαλαίου, και τις ‘ρεφορμιστικές’, σύμφωνα με τις οποίες το κράτος είναι ένας ουδέτερος θεσμός που στέκεται έξω και πάνω από την ταξική πάλη. Οι περισσότερες από τις συνεισφορές εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας κατάλληλης ανάλυσης του καπιταλιστικού κράτους σαν ιδιαίτερη ιστορική μορφή κοινωνικής σχέσης. Έμφαση δίνεται στην ‘εξωτερικότητα’ του κράτους σε σχέση με τα ιδιαίτερα κεφάλαια και στην ‘ιδιαιτερότητά’ του ως πολιτικού θεσμού, που στέκεται ξέχωρα από τις μορφές της ταξικής πάλης που περιβάλλουν την παραγωγή και οικειοποίηση της υπεραξίας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται διάφορες λύσεις, που συνήθως βλέπουν το κράτος σαν κάποιο είδος εξωτερικού εγγυητή των όρων της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. Η καθυπόταξη του κράτους στο κεφάλαιο επιτελείται διαμέσου της καθυπόταξης της υλικής αναπαραγωγής του κράτους στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου· διαμέσου των πολιτικών και διευθυντικών συστημάτων που διασφαλίζουν την κυριαρχία της καπιταλιστικής τάξης· και διαμέσου της ιδεολογικής καθυπόταξης της εργατικής τάξης στο κεφάλαιο.

>>>> l i n k >>>>>>
Η χρήση των μεταφράσεων είναι 'ελεύθερη'.

Νέα κείμενα θα προστίθενται σε τακτά (ή και όχι τόσο τακτά) διαστήματα.

_______

για επικοινωνία

coghnorti /@/ espiv /./ net


%d bloggers like this: