Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο – Ζιλ Ντωβέ

Μια απάντηση στο κείμενο Κανονιστική Ιστορία και η Κομμουνιστική Ουσία του Προλεταριάτου. Αρχικά δημοσιεύτηκε ως παράρτημα στη γαλλόφωνη έκδοση του Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις.

*

Εναπόκειται στους αναγνώστες να κρίνουν αν, όπως πιστεύει η Théorie Communiste, το Όταν Πεθαίνουν οι Εξεγέρσεις εξηγεί ό,τι συνέβη μέσω αυτού που δε συνέβη. Πιστεύουμε ότι σε εκείνο το άρθρο παρουσιάζουμε αρχικά αυτά που οι προλετάριοι έπραξαν, και έπειτα ό,τι δεν ήταν σε θέση ή δεν ήθελαν να πράξουν. “Όμως, μόνο αρνητικά διδάγματα μπορούν να αντληθούν από τα γεγονότα [δλδ. τους αγώνες του γερμανικού προλεταριάτου από το 1919 μέχρι το 1923]… Αυτό που μάθαμε ήταν το πώς δεν πρέπει να δράσουμε”[1]. Το πηγαινέλα στο χθες και το σήμερα έχει τους κινδύνους του, όμως είναι πιο διαφωτιστικό από μια εξήγηση σύμφωνα με την οποία κάθε κοινωνικό κίνημα αναπόφευκτα καταλήγει εκεί που το ωθεί η εποχή του.

[…]

LINK
Η χρήση των μεταφράσεων είναι 'ελεύθερη'.

Νέα κείμενα θα προστίθενται σε τακτά (ή και όχι τόσο τακτά) διαστήματα.

_______

για επικοινωνία

coghnorti /@/ espiv /./ net


%d bloggers like this: