από το λεγόμενο “Βιβλίο για το Μισθό”

Η φτώχεια των κοινωνιών όπου κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής εμφανίζεται σαν ένας “τεράστιος σωρός από εμπορεύματα”, και πιο συγκεκριμένα, σαν ένας τεράστιος σωρός από εμπόρευμα εργατική δύναμη. […]

Advertisements


%d bloggers like this: