Η μόνη κατανοητή γλώσσα…

Η μόνη κατανοητή γλώσσα με την οποία μπορούμε να συνομιλούμε συνίσταται στα αντικείμενά μας στην αναμεταξύ τους σχέση. Δε θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε μια ανθρώπινη γλώσσα – μια τέτοια γλώσσα δε θα είχε καμία επίδραση· ο ένας συνομιλητής θα την εκλάμβανε ως παράκληση, ικεσία, και άρα ως εξευτελισμό, και επομένως η έκφρασή της θα γινόταν με ντροπή και αίσθημα αισχύνης. Από την άλλη μεριά θα εκλαμβανόταν ως αναισχυντία ή παράνοια, και θα απορρίπτετο. Είμαστε σε τέτοιο βαθμό αμοιβαία αλλοτριωμένοι από την ανθρώπινη ουσία, που η άμεση γλώσσα αυτής της ουσίας μάς φαίνεται σαν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ, τουναντίον, η αλλοτριωμένη γλώσσα των εμπράγματων αξιών μάς φαίνεται σαν η δικαιωματικά υπάρχουσα, γεμάτη αυτοπεποίθηση, συνειδητή ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καρλ Μαρξ, Σχόλια στο βιβλίο του Τζέημς Μιλς “Eléméns d’economie politique“(1844)

source link (english/german)

AdvertisementsΗ χρήση των μεταφράσεων είναι 'ελεύθερη'.

Νέα κείμενα θα προστίθενται σε τακτά (ή και όχι τόσο τακτά) διαστήματα.

_______

για επικοινωνία

coghnorti /@/ espiv /./ net

Advertisements

%d bloggers like this: